Lad ikke følelserne styre dit liv, men guide dig

0
619

Følelser er altid ægte. De er altid et udtryk for, hvordan vi har det her og nu. Det betyder dog ikke, at de også er rigtige. Eksempelvis kan vi føle frygt, hvis vi skal til at præsentere noget for en større gruppe af mennesker. Frygten fortælles os, at der er fare på færde, at vi bør finde en udvej for at minimere frygten. Hvis frygten overmander os, så melder vi os måske syge eller aflyser præsentationen i sidst øjeblik.

Men frygt i et moderne liv er ofte ubegrundet. Det er derfor vigtigt, at vi forholder os kritisk til vores følelser, så de ikke styrer vores liv, men blot guider os. Det er altså op til os at vurdere rigtigheden af de følelser vores underbevidsthed serverer for os. Forudsætningen for at vi kan det er selvfølgelig, at vi i første omgang er i stand til at registrer den og dernæst ved hvad en given følelse prøver at fortælle os.

Hvis vi vælger at udtrykke vores sande følelser, er vi autentiske overfor os selv og vores omgivelser. Hvis vi handler i modstrid med vores følelser, så er der ikke overensstemmelse mellem handling og følelse og vi bliver sværere for andre at afkode.