Naturens mysterie

0
952

Naturen er bestående af udelukkende mysterier, som vi simpelthen ikke er kloge nok til at kunne besvare. Det må være konklusionen, efter at vi i så mange år ikke har kunnet finde ud af at behandle naturen ordentligt. Vi har forurenet utrolig meget, når vi har brugt en masse af naturens naturlige ressourcer, og når vi nu er ved at løse de klimamæssige udfordringer i form af den globale opvarmning, viser det sig, at vi ikke er gode nok til at stoppe dette. Det er et mysterie, hvordan menneskeheden er med til at udrydde nogle dyrearter, og hvordan vi er med til at opvarme jorden så meget ved at ødelægge ozonlaget, at vi på et tidspunkt risikerer at ødelægge det for de kommende generationer. For på et tidspunkt vil der ikke længere være beboeligt på jorden, og hvis den tid kommer, blev vi aldrig gode nok til at løse naturens mysterie.